zorgverzekeringIn Nederland verandert de zorgverzekering mee

 

Of u nu een groot of een klein salaris heeft, oud of jong bent, in Nederland is een zorgverzekering verplicht en heeft dus iedereen recht op zorg. Ondanks de veranderingen in de maatschappij blijft dit zo, iets om trots op te zijn. Om dit te kunnen handhaven en continueren zal de overheid ook de wijze waarop zij deze zorg aanbieden moeten aanpassen. Tegenwoordig willen mensen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen, wel iets om over na te denken en op in te spelen. Met een toenemende vraag naar zorg zal de overheid aan de andere kant dus weer beter op het budget moeten passen.

Iets wat u zelf ook kunt doen door als u bijvoorbeeld een unive zorgverzekering of vgz verzekering heeft deze te vergelijken. De overheid kan daarentegen, door op de kosten te letten, garanderen dat ook u de zorg blijft ontvangen die u nodig heeft.

Vergelijk uw Zorgverzekering

 

 De vier belangrijke veranderingenThuis de zorg en ondersteuning die bij u past

Een vertrouwde omgeving is voor veel mensen belangrijk waardoor ze langer thuis blijven wonen. Omdat de thuissituatie bij iedereen anders is past de overheid de zorg hier vanzelfsprekend op aan. Op gemeentelijk niveau wordt de thuiszorg geregeld. Hierbij kunt u denken aan zorg welke niet medisch van aard is zoals ondersteuning in het huishouden, dagbesteding en hulp en support voor mantelzorgers. Hierbij kijkt de gemeente in tegenstelling to nu meer naar wat u zelf nog kunt. Dit is wettelijk vastgelegd in de WMO 2015. Voor de benodigde hulp aan huis zoals ondersteuning bij het douchen of de inname van medicijnen staat de wijkverpleging voor u klaar. Deze hulp is een basisrecht welke is geregeld vanuit de zorgverzekering. De gemeente overlegt in samenwerking met de wijkverpleging en u welke hulp en zorg gepast is. Op deze wijze ontvangt u zorg op maat.

 

Betere bescherming van kinderen

Elk kind heeft recht op een juist begin. Vanaf het nieuwe jaar regelt de gemeente alle jeugdzorg. De gemeente werkt voortaan per familie met een planning wat inhoudt dat elk kind of gezin adequate, nabijgelegen en passende ondersteuning ontvangt van specialisten. Op deze manier kan de gemeente een betere bescherming, begeleiding en behandeling aan de families aanbieden. De gemeente heeft straks ook de verantwoording voor de implementatie van kinderbeschermingsbesluiten, reclassering van jongeren en het ordenen van het adviespunt cq meldpunt voor huiselijkgeweld en kinder mishandeling.

 

Thuis de zorg die u nodig heeft

De kans bestaat dat u thuis moet worden voorzien van medische hulp. Elke burger met bijvoorbeeld een Ohra zorgverzekering of  vgz verzekering is hier vanaf volgend jaar voor verzekerd. Deze hulp aan huis wat o.a. kan bestaan uit  ondersteuning bij het toedienen van medicamenten is vanaf begin 2015 deel van het standaardpakket van de zorgverzekeringswet. De wijkverpleging krijgt een centralere rol in de gemeenschap met een grote zelfstandigheid om deze hulp naar eigen inzicht in te vullen. Net zoals afgelopen jaren stuurt de zorgverzekering u in november de nieuwe polis toe. Op deze website vindt u een overzicht van datgene wat uw zorgverzekering dekt. Aan de hand hiervan kunt u uw zorgverzekering vergelijken en eventueel een keuze maken voor een andere zorgverzekering.

 

Garantie op zware zorg

Mensen willen zo lang mogelijk in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Mocht u hier niet meer kunnen verblijven zonder zware zorg is er altijd plaats bij een professionele instantie. Hier is dagelijks de benodigde hulp en verzorging aanwezig. Ondanks dat het soms de beste uitkomst is blijft deze beslissing om te verhuizen vaak zwaar en emotioneel. Wie liever niet verhuist kan besluiten deze zware zorg bijv. door een persoonsgebonden budget, aan huis te laten komen. Wet Langdurige Zorg is de wet die deze zorg voor de toekomst garandeert.

 

Lees onze tips