premie-autoverzekering-druk-vanwege-verliezen-verzekeraarsVerzekering auto berekenen

Een verzekering voor de auto biedt zekerheid bij letsel met of door het eigen voertuig. Deze verzekering delen wij hierdoor in drie categorieën in:

 • Aansprakelijkheidsverzekering (aansprakelijkheid)
 • Beperkte casco verzekering (beperkte casco)
 • All risk verzekering auto (volledige casco)

 

 

Deze verzekeringen kunnen, indien men dit noodzakelijk acht, worden aangevuld met een extra verzekering, zoals een inzittendenverzekering en/ of een rechtsbijstandsverzekering.

Uw verzekering voor de auto kunt u vergelijken via de vergelijkingsmodule; verzekering auto berekenen

 

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht gesteld door invoering van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, ook wel W.A.M. genoemd. De W.A.M. stelt het verplicht om in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering en bepaalt ook de minimale bedingingen van deze verzekering.

De belangrijkste bedingingen zijn:

 • In Nederland geldt; minimaal verzekerd voor € 1.000.000,- per slachtoffer en maximaal € 5.000.000,- per gebeurtenis. In het buitenland kunnen andere bedingingen gelden. (België en de UK verplichten bijv. een dekking zonder limit)
 • Verzekerd bedrag bij materiële schade min. € 1.000.000,-
 • Bij schade buiten Nederland (internationaal) dient het slachtoffer zijn claim ook in zijn eigen land in te kunnen dienen
 • De verzekering moet dekking bieden in de landen van de E.E.R.

 

Beperkt Casco

De beperkt cascoverzekering sluit men af als extra verzekering op de aansprakelijkheidsverzekering.  Doorsnee genomen kan men zeggen dat deze verzekering schade aan eigen voertuig dekt indien deze niet tot stand gekomen is door een ongeval, botsing, etc.

Het gedekte omvat over het algemeen:

 • Schade door ontstaan van vuur, ontploffing, elektrische sluiting, bliksem;
 • Schade door ontvreemding, beroving, joyriden;
 • Ruitbreuk inclusief letsel als gevolg van de scherven;
 • Schade door storm, watersnood, sneeuwlawine, verschuiving van aarde, overige natuurrampen;
 • Schade door het botsen met vogels, loslopende huisdieren of wild;
 • Schade door rellen c.q. oproer;
 • Schade door vliegtuigen en hieruit omlaag vallende objecten;
 • Schade door vervoer per schip of trein met uitsluiting van krassen en schade aan de lak;
 • Transporteren van gewonden;
 • Kosten van beveiliging, berging en transport;

 

Volledige Casco

Deze all risk verzekering auto dekt:

 • Letsel welke de beperkte cascoverzekering dekt;
 • Letsel door botsingen, kantelen, wegglijden ,belanding in het water;
 • Andere schade welke van buitenaf komt.

 

De waarde van een volledige casco verzekering hangt van het voertuig af.  Een maatstaf hierbij is: Hoe duurder het nieuwe voertuig hoe hoger de kosten van de volledige casco verzekering.

Vergelijk uw Autoverzekering